Kérjük, támogassa adója 1%-ának felajánlásával a Magyar Robbantástechnikai Egyesületetet.

Adószámunk: 18113358-1-42

Köszönjük!

1% rendelkező nyilatkozat letölthető itt.

Friss hírek, aktualitások

A rétegmegnyitások eszközeinek és technológiáinak hazai fejlesztési eredményei I.

Böszörményi István, Kánnár Tibor, Szűcs Attila tanulmányát 2010. szeptember 7-10-én a MARE konferenciáján mutatták be.  1. rész

EFEE 11. Nemzetközi Kongresszusa, 2021.09. 26-28., Maastricht

Az EFEE soronkövetkező nemzetközi kongresszusának tervezett időpontja 2021. szeptember 26-28., helyszín Maastricht, Hollandia.

COVID

Az EFEE folyamatosan figyelemmel kíséri a COVID helyzetét, és felismeri, hogy nehéz megjósolni, hogy milyen lesz a helyzet szeptemberben, ugyanakkor reményeink vagyunk, hogy az oltások világszerte történő szállításával a világ új „normálissá” válik Szeptember. Megértjük, hogy küldöttjeinknek, előadóinknak és kiállítóinknak olyan kötelezettségvállalásokat kell vállalniuk, amelyek költségekkel járnak, ezért április 30-ig végleges döntést hozunk arról, hogy a konferencia megtartható-e vagy elhalasztjuk-e.

Részletek a letölthető tájékoztató anyagban.

A rétegmegnyitások eszközeinek és technológiáinak hazai fejlesztési eredményei II

Böszörményi István, Kánnár Tibor, Szűcs Attila tanulmányát 2010. szeptember 7-10-én a MARE konferenciáján mutatták be - 2. rész.

Dr. Haralyi László: Szentpéteri István utász tizedes (M. Kir. 4. honvéd utász zászlóalj, Baja)

Szentpéteri úrral és feleségével, Mária nénivel Siófokon, egy közművezeték kiváltásával kapcsolatos, ingatlanát is érintő munka alkalmával ismerkedtem meg 2006 szeptemberében. Többször beszélgettünk, így szóba kerültek katonai szolgálatának emlékei is. Büszkén mutatta meg  a hatvan évvel ezelőtt, 1946 novemberében, aknász szolgálata idején Boronkán készült fényképeket és a Somogy Megyei Néplapban 1968-ban(?) megjelent cikket, melyben lánya fedezte fel fényképét.

Szentpéteri úr hozzájárulásával a beszélgetésünkkor elhangzottakat, az említett cikk, továbbá a bemutatott fényképek másolatát ezúton adom közre.

Kugyela Lóránd: A TÖBBKOMPONENSŰ ROBBANÓANYAGOK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

A cím olvasása után a legtöbb embernek a „Die Hard” című akciófilm juthat eszébe, amelyben a terroristák bináris robbanóanyaggal robbantanak fel egy hajót. A film a robbanóanyag tulajdonságait jelentős túlzással mutatja be, és hasonló módon téves alapokon áll, mint pl. a kumulatív sugár „plazma hőmérséklete” teória. De miért nem hallunk róla, ha ez létező robbanóanyag? Miért nem találkozunk vele a robbantástechnika mindennapjaiban? A tanulmány a bináris (kompozit) robbanóanyagok általános bemutatását tűzte ki célul, valamint a fenti tévképzetek eloszlatását. Mindemellett egy időképet ad a robbanóanyagok múltjáról, jelenlegi használatukról, alkotóelemeiről és a jövő irányairól.

Lukács László: ROBBANTÁSTECHNIKA A HAZAI KATONAI SZAKFOLYÓIRATOKBAN 1945–1990 KÖZÖTT I. RÉSZ

A tanulmány a hazai katonai robbantástechnika fejlődésének 1945 és 1990 közötti korszakába nyújt betekintést, a vizsgált időszak szakfolyóirataiban megjelent robbanóanyagokkal és azok iniciálásával foglalkozó cikkek, tanulmányok rövid áttekintésével. Az egyes témák végén a rájuk vonatkozó mai helyzet is bemutatásra kerül. Az anyag segítséget nyújthat a témával foglalkozó szakembereknek a saját kutatásukhoz szükséges források megismerésében. Az írással a szerző egybenemléket kíván állítani a robbantástechnika kutatásával, fejlesztésével, a robbantás oktatásával, a kiképzéssel és a gyakorlati munkák kivitelezésével abban a korban foglalkozó katonáknak, szakembereknek.

Lukács László - Szalay András: ROBBANTÁSTECHNIKA A HAZAI KATONAI SZAKFOLYÓIRATOKBAN 1945–1990 II. RÉSZ

A tanulmány a hazai katonai robbantástechnika fejlődésének 1945 és1990 közötti korszakába nyújt betekintést, a vizsgált időszak szakfolyóirataiban a robbantásos fémmegmunkálás témakörével foglalkozó cikkek, tanulmányok rövid áttekintésével. A robbantásos hegesztés, portömörítés és fémalakítás új technikái, technológiái az 1950-es évektől kezdődően hatalmas fejlődést eredményeztek, többek között a nagysebességű repülésben és a rakétatechnikában, valamint a villamos-, a gép- és a vegyiparban. A tanulmány végén a terület mai helyzete is bemutatásra kerül.

Terék Tamás: LŐSZER- ÉS ROBBANÓANYAG-TÁROLÓ KATONAI OBJEKTUMOK VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁSÁNAK JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEI, BELSŐ VÉDELMI TERVE

A szerző a lőszert és robbanóanyagot tároló katonai objektumok rövid történeti áttekintését követően bemutatja azok veszélyességét, a feladatrendszerükből adódó kockázataikat. A veszélyes katonai objektumokra vonatkozó jogszabályi háttér  összefoglalását követően részletesen ismerteti az előírt biztonsági jelentés tartalmát, készítésének szempontjait. Bemutatja az esetlegesen kialakuló katasztrófahelyzet elhárítására és a védekezés konkrét lépéseire irányuló belső védelmi terv felépítését, tartalmát, valamint a külső szakhatóságokkal és szervezetekkel való együttműködés formáit.

Szarvas Beáta: ÉPÍTMÉNYEK VÍZZEL TÖLTÖTT ROBBANTÁSOS BONTÁSÁNAK ELŐNYEI

A robbantástechnika számos felhasználási területtel bíró tudományág. A legismertebb katonai és bányászati alkalmazásokon túl, az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb teret hódít egyéb békés célú ipari feladatok megvalósításában, a szerves trágya terítésétől a gyümölcsfa ültetésen át egészen a fémek alakításáig. Ezen cikk célja a robbanóanyagok épületbontásban betöltött szerepére fókuszálva felhívni a figyelmet a vízben, mint robbantási közegben való robbantástechnika lehetőségére adott feltételek teljesülése mellett, és bemutatni az eljárásban rejlő előnyöket.

Levél az NKE Víztudományi kar dékánja részére

A MARE elnökének levele a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar dékánja részére egy „Jégrobbantások története” című jegyzet kiadásának témájában.